Unicorns

Stichting Honkbalschool Rotterdam Unicorns

De Honkbalschool Rotterdam Unicorns is opgericht in 2000 uit een initiatief van Robert Eenhoorn, daarbij gesteund door Rotterdam Topsport en de ECB GROUP. Het was de eerste aanzet tot het structureren van gezamenlijke belangen van de verenigingen uit het cluster Groot Rotterdam. In de afgelopen tien jaar heeft de Honkbalschool bewezen een stabiele organisatie te zijn op het gebied van Talentontwikkeling.

Dat het niet onopgemerkt gebleven is, blijkt uit het feit dat er in ons landje inmiddels nog vijf honkbalscholen zijn opgericht in Amsterdam, Bussum, Eindhoven, Haarlem en Den Haag. Ook in een aantal andere Europese landen vindt er navolging plaats. Dit houdt niet in dat de werkwijze geen aanpassingen heeft ondergaan. Vanuit regelmatig overleg, georganiseerd vanuit de KNBSB, werden er ideeën uitgewisseld.

Belangrijke stappen zijn er gezet vanaf het moment dat de KNBSB Talentontwikkeling het voortouw genomen heeft en de Honkbalscholen opgenomen heeft als een onderdeel van haar eigen Nationale Talenten Programma. Vanaf dat moment werd de inbreng van MLB veel groter. Niet alleen kregen de, inmiddels Baseball Academies genoemde, Honkbalscholen materiële ondersteuning maar ook, onder strikte voorwaarden, jaarlijks een financiële injectie. In hoog tempo werden er wijzigingen doorgevoerd, geënt op de werkwijze welke in grote Baseball Landen, gehanteerd wordt. Eén ervan was dat de Baseball Academies hun wedstrijden gingen spelen in eigen, afgeschermde, de Elite Academy Competities voor aspiranten en junioren. Ook word de invloed van de Academies selecties van de Topsportklasse Rookie League steeds groter. Het verst gaat Rotterdam hiermee, waar vanuit het Samenwerkingsverband met Neptunus, de selectie van hun Rookie Team, mede wordt bepaald door de directe instroom vanuit Rotterdam Unicorns.

Ook niet onbelangrijk hierbij is dat MLB kennis heeft kunnen nemen met welke kwaliteit er binnen de Academies wordt opgeleid. Dit heeft geresulteerd in dat hun Professionele Organisaties nu al met grote regelmaat spelers selecteren voor hun eigen programma’s; niet uit een organisatie maar uit alle zes de Academies! Vanuit Rotterdam Unicorns zijn er tot nu toe vijf spelers geweest die hun kans gekregen hebben in Amerika.

Op technisch gebied zijn de stappen nog groter geweest. Uit eigen middelen heeft Rotterdam Unicorns een slagtunnel gebouwd, welke qua afmetingen en inrichting een vergelijk op ieder niveau kan doorstaan. Verder zijn er via de KNBSB het Dartfish Computer Programma en een Spelersvolg Systeem aangeschaft, waaruit heel gedetailleerde, persoonsgerichte, aanwijzingen beschikbar komen!

We voorspellen u nu al dat we deze introductie over twee jaar weer moeten aanpassen!

 

Unicorns Links:

Unicorns Aspiranten

Unicorns Junioren

Unicorns Programma

 

Hieronder een foto van de huldiging op het Rotterdamse Stadhuis van de voor Neptunus spelende Wereld Kampioenen. Ondersteund door 6 Unicorns spelers. Dwayne Kemp (in het midden) en Shaldimar Daantji (rechter zijkant) ooit begonnen bij de Unicorns. Foto van Ron Wicklert.

Huldiging WK Internationals Neptunus

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.