Tridents

Sinds 2009 is Tridents een logisch onderdeel geworden van de Talentontwikkeling. Ook hier kwam het initiatief vanuit de KNBSB Talentontwikkeling. Daar was de conclusie getrokken dat:

– De aan de Hoofdklasse Verenigingen gekoppelde Rookie League, werd bij die verenigingen veelal gezien als een kostenpost, omdat het niet aan de verwachtingen van de clubs voldeed. De oorzaak was dat er een rekenkundig probleem over het hoofd gezien. Het is onmogelijk om uit het niets acht teams formeren met spelers met Hoofdklasse potentie.

– Na het traject van de Baseball Academy doorlopen te hebben, zijn de talenten, op een enkeling na, nog niet klaar voor het echte grote werk.

– Omdat praktisch alle Baseball Academies een verbintenis hebben met een Hoofdklasse Vereniging lag het voor de hand om de keuze te maken om de Rookie League teams “achter” de Baseball Academies te hangen.

– Daarover zijn afspraken gemaakt; de Academy invloed werd verlegd van ca. 18 jaar naar – 21 jaar. De bemanning van de coachstaf werd mede beoordeeld door de Academy; “zij-instroom” blijft mogelijk via de Moedervereniging.

– Junioren van de Baseball Academy die dreigen onder hun niveau te moeten spelen, kunnen op ieder moment geplaatst worden in het Rookie League team.

– Aan de andere kant komen de Academy spelers er eerder achter dat het bezit van talent niet langer het enige criterium is om deel te blijven nemen aan het programma. Er worden prestaties gevraagd door aan te tonen op het hogere niveau thuis te horen. Ook een eigenschap die bij Topsport hoort.

– En ……… er vindt een natuurlijke selectie plaats: Afvallers melden zich meestal zelf!

Al met al weer een ontwikkeling met louter sportieve winnaars!

Voor mee informatie over de tridents en de selectie ga naar de site van de Tridents.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.