Organisatie

RUB is een organisatie die als doel heeft het Honkbal, in de regio Groot Rotterdam te stimuleren, te structureren en te verbeteren , door maatwerk en visie te bieden op het gebied van topsport- talentontwikkeling en breedtesport, ten behoeve van de aangesloten honkbalorganisaties, gemeente(s), andere belanghebbende instanties en de maatschappij als geheel .

Daarnaast heeft RUB het streven om samen met haar aangesloten honkbalorganisaties, de toonaangevende honkbalregio van Nederland te zijn en als initiator te gelden voor nieuwe initiatieven, rekening houdend met de Nationale en Internationale ontwikkelingen in de honkbalsport

Het huidige Rotterdam United Baseball, kortweg RUB is voortgekomen uit een initiatief van Robert Eenhoorn in 2002, oorspronkelijk opgestart onder de werknaam Bolwerk, welke kort daarna is omgezet in RUB.

Het doel was om de kloof die er traditioneel bestond tussen de topsport- en breedtesportverenigingen te overbruggen. Voor de neutrale honkballiefhebber was het toen al duidelijk dat de een niet zonder de ander kan en de regio de kweekvijver is voor de toekomstige toptalenten. Vanaf de oprichting is RUB “omarmd” door de breedtesportclubs, op dit moment bekend als de clubs uit de wedstrijdsector van de KNBSB. Ook dat was wel te verklaren; voor het eerst was er een organisatie, die inspeelde op onderdelen welke voor hen belangrijk waren. Dit deel van de taakstelling welke RUB zich toedacht werd dan ook vanaf de oprichting breed gedragen en is de basis waarop alles rust.

Bij de oprichters van RUB leefde echter ook de overtuiging dat er, om werkelijke stappen te kunnen zetten, synergie moet zijn tussen alle vijf de sectoren die niet buiten elkaar kunnen: Wedstrijdsport, Talentontwikkeling, Topsport, Evenementen en Accommodatie. Dat bleek geen makkelijk traject. Bij de derde poging eind 2008, deze keer door het bestuur van de Honkbalschool Rotterdam Unicorns, ontstond er regionaal ook de overtuiging dat er een taak voor RUB ligt.

Wat is anders in de werkwijze van RUB 2008?

– Deelnemers zijn vrij in hun eigen keuzes; niets moet; veel kan.

– Er vindt regelmatig overleg plaats met de deelnemers, hierbij is er ruimte voor eigen inbreng van de deelnemers

– Er zijn standaard programma’s beschikbaar waaruit clubs naar eigen afweging kunnen kiezen daarvan gebruik te maken. Voor die programma’s worden alleen kundige instructeurs ingezet

– Voor de meer getalenteerde spelers uit de regio in de leeftijd van 8 t/m 20 jaar, zijn er de door KNBSB aangestuurde Talentontwikkelings-programma’s

– Waar RUB niet zelf de kennis en kunde in huis heeft, wordt uitsluitend gewerkt met professionele personen en organisaties

– Kortom, de huidige RUB formule is dat er uitsluitend dienstverlenend wordt gewerkt en dat werk!

We zijn ons ook bewust dat de weg nog lang is maar ook dat er maar één weg is: die van samenwerking!

Op termijn zal ook nog blijken dat het veruit de goedkoopste weg is.