WPT Baseball en Rotterdam United Baseball gaan samen

RUB-Logo_bitfactory2twitter2

Vandaag is bekend geworden dat het World Port Tournament Baseball en Rotterdam United
Baseball (RUB) gezamenlijk het stimuleren en promoten van de honkbalsport in Rotterdam en omgeving gaan oppakken.
De honkbalsport in de regio Rijnmond krijgt hiermee een enorme impuls.

Het internationale honkbaltoernooi, de talentontwikkeling en breedtesport worden voortaan vanuit één
bestuur en één visie krachtig opgepakt. Bart Volkerijk, Dennie van Leeuwen en Paddy Roomer namens
WPT Baseball en Hennie Huigen en Frank van Krimpen namens RUB zijn het hier volledig met elkaar
over eens geworden.

Hennie Huigen en Bart Volkerijk, voorzitters van respectievelijk RUB en WPT Baseball, verklaren het volgende:
“Dit is een uitermate goede ontwikkeling waarbij een topsport evenement van Rotterdam beseft dat talenten
de toekomst van je toernooi mede bepalen. Als het niveau en de kwaliteit van de toernooien in de loop van
de jaren stijgt, is dat uitermate goed voor de honkbalsport, maar ook winst voor de toeschouwers.
Door deze samenvoeging hebben we nu een enorme binding met de breedtesport gekregen die in
combinatie met de uitstraling van het toernooi en de voorbeelden van talenten een extra stimulans geven
om actief te worden of blijven in onze mooie sport die mondiaal gezien de tweede sport is”.
“De samenwerking met partijen als Rotterdam Topsport en Sportsupport Rotterdam alsmede met de
gemeente is daarin belangrijk en zullen we vanuit de nieuwe organisatie verder versterken”, is de heldere
mening van de beide voorzitters.

Technisch directeur van de KNBSB Robert Eenhoorn, die deze visie in het verleden heeft bedacht, is vanuit
zijn huidige functie blij met deze Rotterdamse ontwikkeling. “Bundeling van krachten maakt je altijd sterk.
Het is goed te zien dat binnen het Nederlands honkbal steeds meer initiatief wordt genomen voor samenwerking”.

Leave a Reply